Start

Start


KLUCZ DO NIEBA

NIE JEST PRAWDĄ, ŻE STARY, ZŁAMANY CZY POCHODZĄCY Z WYMIENIONEGO ZAMKA KLUCZ NIE OTWORZY JUŻ ŻADNYCH DRZWI. JEŚLI JEST ZROBIONY Z METALU I JEŚLI JEST ICH DUŻO – DZIEJĄ SIĘ CUDA.

KLUCZE SPRZEDAWANE JAKO KOLOROWY ZŁOM MOGĄ POMÓC MISJONARZOM W GŁOSZENIU EWANGELII, A TYM SAMYM POMAGAJĄ W OTWARCIU DRZWI DO NIEBA.

POMÓŻ I TY PRZEKAZUJĄC NIEUŻYWANE KLUCZE.

DO WSPÓLNEJ AKCJI ZAPRASZAMY W MIESIĄCU MARCU, KLUCZE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ NA LEKCJI KATECHETKOM.