Nabór

Dnia 10 kwietnia minął termin zgłoszenia dziecka zamieszkującego w rejonie naszej szkoły (Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach szkół).

W związku z tym Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych nr 2 im. G. Cieślika w Chorzowie prosi o pilne potwierdzenie, czy dziecko będzie uczęszczało do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 21, do której przynależy rejonowo.

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły prosimy o niezwłoczne poinformowanie sekretariatu szkoły osobiście lub pod numerem tel. 32-24-12-355.

 

Plan sieci szkół publicznych w Chorzowie tutaj.